Banner

Flytting og lager

Flyttetjenester

Vi har meget egnede og gode flyttebiler til både store og små kolli. Våre flyttefolk laster og plasserer flyttegods og eiendeler på den sikreste og mest profesjonelle måten. I tillegg sikrer og beskytter vi lasten slik at verdigjenstander blir best mulig ivaretatt. Vi håndterer tunge gjenstander sikkert og effektivt. Bakken Renhold AS kjører flyttelass daglig i offentlige rammeavtaler.

  • Flytting og transport fra dør til dør
  • Flytting av privat innbo

Lagerutleie

Vi har  50 lagerboder i Heggeveien 4, 1481 Hagan. Bodene varierer i str fra 10m3 til 35m3. Våre egnede lokaler sikrer dine eiendeler best mulige forhold under lagringsperioden. Vi tilbyr lagring av det aller meste, så som innbo og løsøre, arkivlagring, pianolagring, klær, kunst, malerier. Vi kan også tilby trygg lagring av motorsykler og mopeder. Vår lange ekspertise innen lager- / flyttebransjen, gjør at vi vet hva som skal til for å skape et optimalt miljø for dine kjæreste eiendeler. Vi kan tilby gode og sikre løsninger over kortere eller lengre perioder. Vi har områdets laveste priser på lagerboder. Du får selv tilgang til din egen bod 24 timer i døgnet. Det er egen kode til inngang, og du får din egen lås på din bod.