Banner

Renhold

Alle medarbeidere i Bakken Renhold har offentlig godkjent utdannelse innen renhold.

Bakken Renhold er en offentlig godkjent virksomhet, og vi er en sertifisert miljøfyrtårnbedrift.

 

 

Renhold er summen av oppgaver som er nødvendig for å holde et område rent

 

 

Side Image

Godt renhold betyr

 

Minst mulig smuss og forurensinger som trekkes inn i lokalet.

(Her kan matter redusere mye)

Renholdet må utføres med riktig kjemi og ikke overdosere.

Man må unngå at kjemiske stoffer ikke avgasser og setter seg på støvet.

Tilrettelegger for renholdet.

Gjennomfører renhold ofte nok, med egnet utstyr på riktig måte

 

Renhold mot Smitte

 

Godt renhold betyr også at hver og en av oss passer på å ha god hygiene selv, og at vi holder god hygiene på steder der det kan komme bakterier og andre smittestoffer, f.eks toaletter.

De fleste vet hvor viktig hygienisk renhold og rengjøring er for helsen. Hvis dette svikter på noe sted, oppstår det lett smitte. Det merkes særlig fort under epidemier av «magesjau» med kvalme, oppkast og diaré.

Renhold mot svevestøv

 

Godt renhold i alle oppholdsrom er viktig for helsen. Det ikke er tilstrekkelig evt forsvarlig renhold hvis noen blir syke av støvet. Dårlig eller for lite renhold fører til at det hoper seg opp støv. Det meste støvet, og det som blir mest skadelig, samler seg gjerne litt høyt oppe eller i reoler og hyller som ikke rengjøres ofte.Sand på gulvet er for tungt til å sveve, men sanden kan virke som slipemiddel når du går på gulvet, og da kan overflatebelegget på gulvet bli finslipt og bli svevestøv. Støv på gulvet skal helst ikke bli svevestøv. Det er særlig svevestøv som kan gå ut over helsen.