Banner

Om oss

Bakken Renhold AS gikk fra enkeltmannsforetak til AS i 2004. Jørn Atle Bakken som er eier i dag, startet bedriften 1997. Våre kontorlokaler er I Heggeveien 4, på Hagan i Nittedal.

Det er renhold som er kjernevirksomheten. Men selskapet er har de senere årene også blitt en aktør innen flere tjenester.

Vi kan tilby:

  • Tradisjonelle renholdstjenester
  • Spesialrenhold og Fasadevask
  • Graffitifjerning, Alge og Mosefjerning
  • Lager og Transport
  • Matteutleie
  • Håndverkere
  • Alt innen Forbruk og Sanitærartikler

Bakken Renhold AS har siden oppstart hatt en god utvikling gjennom organisk vekst. Vi har i dag om lag 50 dedikerte medarbeidere, med felles mål om å levere til avtalt pris og kvalitet. Bedriftens ledere deltar aktivt i kundekontakt og oppfølging. Det blir lagt vekt på god oppfølging, kvalitetssikring og dokumentasjon. Vi driver egne kurs innen renhold. Dette har resultert i at våre kunder ikke bruker tid på ting som vedrører renholdet. Sjekk ut våre referanser. For oss er hver kunde viktig, liten eller stor.

Bakken Renhold AS er godkjent bedrift av Arbeidstilsynet,og vi er medlemsbedrift av Virke, hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge. Vi har grundig opplæring fra ledere som har fagbrev samt ledere som kan kurse i Insta 800 som er en offentlig renholdsnorm fra 2001.

Vi er en miljøfyrtårn bedrift.

Side Image

MILJØPROFIL

 

Bakken Renhold AS bruker Ecoforce.  Dette er en rekke rengjøringskjemikalier som leverer enestående rengjøringsresultater og er uavhengig tildelt miljøetiketter, ”den europeiske miljøstandard” Dette er EU blomsten.

Merkeordningen inngår som en del av EØS-avtalen, derfor er Norge også med i ordningen. Miljømerking forvalter EU Ecolabel i Norge på oppdrag fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet.EU Ecolabel fungerer på samme måte som Svanemerket. Produsentene må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

 

Bakken Renhold AS ble resertifisert som miljøfyrtårnbedrift i 2018, og er sertifisert til 2020

 

Bakken Renhold AS har mottatt kontrollmedlemsbevis for at vi gjennomfører innsamling og gjenvinning av emballasje. Grønt Punkt Norge sikrer og administrerer finansiering av returordningene for innsamling og behandling av emballasje. Bakgrunnen er en serie avtaler mellom Miljøverndepartementet og næringslivet om innsamling og gjenvinning av emballasje.

Side Image

SAMFUNNSENGASJEMENT OG ETIKK FOR BAKKEN RENHOLD AS:

Kirkens Bymisjon har et samarbeidsprosjekt med Bakken Renhold AS. Dette er et prosjekt som har forgreninger ut i flere ledd i Bymisjon. Prosjektet har vært svært vellykket for alle parter.
Vi har tiltaksplass for arbeidsmarkedsbedriften Unikum og NAV, og har planer om å utvide dette til flere plasser. Det er i dag mange som står utenfor arbeidslivet, som både har kapasitet og vilje til å utføre oppgaver på en utmerket måte. For oss er det viktig å være en inkluderende bedrift for alle typer mennesker. Vi ble  kåret til «Årets Hjertebedrift 2014» av Unikum.

 

Bakken Renhold AS ønsker å ha et engasjement utover det rent kommersielle. Vi ønsker å gi av vår tid og penger for å investere i verdier som er representert i organisasjoner som er nevnt over. Vi ønsker å være inkluderende i eget arbeidsmiljø. Det at eier og ledere av bedriften har et godt verdigrunnlag vil smitte over i hele organisasjonen. Dette er noe som absolutt har gitt en positiv effekt for vår bedrift.